Limodorum abortivum

Dins el món de les orquídies terrestres, les del gènere Limonium, destaquen per la carència de fulles bassals, existint únicament en la tija reduïdes a petites veïnes. Depenen tota la seva vida del fong (micorriza) que parasiten, obtenint d’ell tots els nutrients que necessita la planta.

La pol·linització és realitzada per himenòpters (Bombus i Anthidium), encara que moltes flors no arriben a obrir-se i s’auto fecunden elles mateixes (cleisogamia).

Existeixen dues espècies i a Menorca podem trobar únicament Limodorum abortivum, epítet que fa referencia a “avortat” en relació a les fulles avortades.