HÍBRIDS

HÍBRIDS

La hibridació natural és un procés evolutiu significatiu que es produeix en alguns grups de plantes i pot donar lloc a una progènie capaç d’explotar nous hàbitats i possiblement conduir a la formació de noves espècies.

El fet que les famílies de les orquídies, des del punt de vista del seu desenvolupament, siguin molt joves en comparació a la resta de plantes, fa que la informació hereditària de les diverses espècies i generes, es diferenciïn molt poc entre elles. Això, permet que es puguin creuar amb molta facilitat i formar un híbrid que reuneix la informació genètica compartida dels seus progenitors.

 

Ophrys heuratyli

El descobriment d’un híbrid natural generalment desperta molt interès, encara que alguns observadors el porten a l’extrem, i mostren més interès en l’híbrid que en les espècies parentals involucrades.

La majoria dels híbrids es produeixen entre les espècies dins d’un gènere, encara que puntualment apareixen espècies hibridades de dos geners diferents. Aquestes noves plantes, poden compartir similituds que les relacionen amb els sus progenitors i excepcionalment són molt diferents i no tenen res a veure amb ells.

En general aquesta hibridació es porta a cap quan els “pares” creixen en les proximitats i els seus temps de floració se superposen. Les dues espècies han de compartir un agent de pol·linització, si més no pel breu període en què es produeix la transferència de pol·len.

 

 

Ophrys x heraultii  (Ophrys tenthredinifera x Ophrys speculum).

 

Com major sigui el nombre d’exemplars a la zona, major possibilitats hi ha que aparegui un nou híbrid. Esdeveniments desencadenants de floració massiva (fortes pluges estacionals, incendis forestals,…), també augmenten les possibilitats d’hibridació natural i són més freqüents en els llocs pertorbats (hàbitats buidats, banquises, etc.) que en els ambients naturals, possiblement a causa de la ruptura dels mecanismes d’aïllament o canvis en el comportament d’alimentació dels pol·linitzadors.

 

Ophrys balearica x Ophrys tenthredinifera

Balearica x Tenthredinifera

 

Alguns híbrids naturals d’orquídies terrestres no són capaços de reproduir-se i tenen una vida limitada, de vegades només persisteix durant 2 o 3 temporades. Altres viuen més temps. Per contra, els híbrids terrestres que poden reproduir-se vegetativament són capaços de formar colònies clonals i poden persistir durant molts anys, almenys mentre les condicions ambientals adequades persisteixin.

Aquestes noves plantes hibridades són anomenades formalment pels botànics amb part del codi botànic i es designen amb una × col·locada entre el nom de gènere i espècie.

 

Ophrys x chobautii. Speculum x Lutea

Ophrys x chobautii ( Ophrys speculum x Ophrys lutea)

 

A l’Illa de Menorca els híbrids no són molt freqüents, però tot i així, hi ha dies que en trobem qualcun com els que us mostro en aquestes fotografies.

 

 

 

Filled Under : Orquídies

Please login to comment.